PHẦN I: DINH DƯỠNG CƠ SỞ, THIẾT YẾU

8.990.000đ
9.990.000đ -10%

  • Giáo trình:

    201 bài giảng

  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Học mọi lúc mọi nơi
  • Cấp chứng nhận hoàn thành
  • Học trên mọi thiết bị: Mobile, PC

Bạn sẽ học được gì?

Giúp sắp xếp, củng cố, hệ thống và điều chỉnh lại các hiểu biết và thực hành dinh dưỡng hiện tại của mỗi người học viên, để có cách nhìn nhận đúng đắn về dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe và tạo sự tự tin trong công việc có liên quan tới thực phẩm và dinh dưỡng.

Trang bị những kiến thức nền tảng, thiết yếu,chính thống và cập nhật về dinh dưỡng và dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cho các lứa tuổi trong suốt cuộc đời.

Hướng dẫn những thực hành, mang tính cầm tay chỉ việc và thiết thực cho mọi người về dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe.

Chăm sóc và dịch vụ về dinh dưỡng là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng, có khả năng phát triển và góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe chủ động trong thời gian tới.

Tạo nền tảng để có thể theo học các lớp nâng cao về dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Dinh dưỡng là nền tảng của sức khỏe.

Giới thiệu

Phần 1: DINH DƯỠNG CƠ SỞ, THIẾT YẾU

Nội dung Phần 1 mang lại cho người học:

  • Kiến thức nền móng vững chắc về dinh dưỡng cơ sở thiết yếu bao gồm: Cấu trúc cơ thể, dinh dưỡng tế bào, năng lượng cân bằng, các chất dinh dưỡng đa lượng - vi lượng, tiêu hóa và hấp thụ, hoạt động thể lực và các vấn đề liên quan khác.
  • Người học sẽ có sự tự tin khi đứng trên một nền tảng vững về dinh dưỡng khi chuyên tâm và chú ý theo học đầy đủ, để phục vụ công việc chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho bản thân, người thân và khách hàng với một tâm thái vững vàng, tư tin đúng mực, không thái quá.
  • Kết thúc phần học, học viên sẽ nắm vững các kiến thức dinh dưỡng cơ bản, từ đó áp dụng hiệu quả thay đổi thói quen và lối sống cho bản thân, đồng thời chia sẻ và tu vấn cho bạn bè, người thân.

Nội dung khóa học