Lưu trữ 4. Vũ Thị Thu Hiền - HAB
4. Vũ Thị Thu Hiền
4. Vũ Thị Thu Hiền

Giới thiệu

PGS.TS.BS Vũ Thị Thu Hiền
Chức vụ đảm nhiệm: Trưởng khoa Hóa sinh và Chuyển hóa Dinh dưỡng
Cơ quan công tác: Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Quá trình công tác:
– Năm 1996 – Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà nội.
– Năm 2004 – Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng tại Đại học Tổng hợp Tokushima Nhật Bản.
– Năm 2008 – Tốt nghiệp Tiến sĩ Dinh dưỡng tại Đại học Ochanomizu Nhật Bản.
– Công tác tại Viện Dinh dưỡng trong lĩnh vực dinh dưỡng cộng đồng từ năm 1997, và lĩnh vực hóa sinh và chuyển hóa dinh dưỡng từ năm 2006.
– Hiện là Trưởng khoa Hóa sinh và Chuyển hóa Dinh dưỡng thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chủ nhiệm bộ môn Dinh dưỡng thuộc Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa sinh dinh dưỡng, nghiên cứu về những rối loạn chuyển hóa dinh dưỡng và các giải pháp dự phòng.

Thành tựu đạt được:
– PGS. TS. BS Vũ Thị Thu Hiền tham gia giảng dạy cho Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ Dinh dưỡng tại các Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Bình và Đại học Điều dưỡng Nam Định.
– PGS. TS. BS Vũ Thị Thu Hiền cũng phụ trách Phòng kiểm tra Nhà nước về An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc Viện dinh dưỡng Quốc gia, là chủ nhiệm 01 đề tài nhánh cấp nhà nước, 02 đề tài cấp Bộ và 22 đề tài cấp cơ sở về lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, là tác giả và đồng tác giả của 22 bài báo quốc tế và 45 bài báo trong nước.