Lưu trữ 6. Trịnh Bảo Ngọc - HAB
6. Trịnh Bảo Ngọc
6. Trịnh Bảo Ngọc

Giới thiệu

PGS.TS.BS Trịnh Bảo Ngọc
Chức vụ đảm nhiệm: Giảng viên cao cấp Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm
Cơ quan công tác: Viện Đào tạo YHDP & YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác:
– Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Vệ sinh dịch tễ tại Đại học Y Hà Nội.
– Năm 1999 – Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng cộng đồng tại trường Đại học Y Hà Nội.
– Tốt nghiệp Tiến sĩ Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế năm 2014 tại Trường Đại học Y Hà Nội.
– Phong chức danh giảng viên cao cấp và Hàm Phó giáo sư năm 2018.
– Từ năm 1996 đến nay – Công tác tại Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội.
– Hiện là Giảng viên cao cấp của Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội. Là trưởng phòng khám và tư vấn dinh dưỡng, Trung tâm khám & tư vấn sức khỏe thuộc, Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học thực phẩm, Tư vấn dinh dưỡng trẻ em, người trưởng thành và người bệnh mạn tính, An toàn vệ sinh thực phẩm, Dinh dưỡng tiết chế.

Thành tựu đạt được:
– PGS.TS.BS Trịnh Bảo Ngọc đã tham gia giảng dạy về dinh dưỡng và ATTP cho các đối tượng Cử nhân Dinh dưỡng, Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ YHDP, Bác sĩ nội trú, Thạc sỹ Dinh dưỡng, YHDP, YTCC, Quản lý bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II Dinh dưỡng, YTCC, YHDP, Tiến sĩ Dinh dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng trong và ngoài ngành y tế trong 27 năm qua.
– Đào tạo nâng cao kiến thức cho nhân viên các công ty, Tổ chức chính phủ và phi chính phủ về Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm.
– Tham gia giảng dạy các lớp chứng chỉ ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng về dinh dưỡng lâm sàng.
– Chủ trì và tham gia xây dựng nhiều chương trình và tài liệu đào tạo trực tiếp và đào tạo E-learning cho nhiều đối tượng khác nhau.