Lưu trữ 8. Trần Thị Nguyệt Nga - HAB
8. Trần Thị Nguyệt Nga
8. Trần Thị Nguyệt Nga

Giới thiệu

TS.BS Trần Thị Nguyệt Nga
Đơn vị công tác: Trưởng khoa Nội
Cơ quan công tác hiện tại: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba

Quá trình công tác:
– TS.BS Trần Thị Nguyệt Nga tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Nhi trường Đại học Y Hà Nội Năm 1992.
– Tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành Anh Văn năm 1994 tại trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội.
– Học thạc sỹ chuyên ngành Nhi khoa tại Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp năm 2004.
– Đã học và tốt nghiệp lớp lý luận chính trị, quản lý hành chính cao cấp tại Học viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh năm 2012.
– Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2017.
– Từ năm 2004 đến năm 2006 là phó trưởng khoa Nội Nhi bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba.
– Từ năm 2006 đến 2008 là trưởng khoa Nội Nhi, từ 2008 đến nay là trưởng khoa Nội bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba.
– Từ năm 2013, kiêm trưởng khoa Dinh dưỡng bệnh viện.

Lĩnh vực chuyên môn:
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi, chuyên khoa Nội, khám tư vấn dinh dưỡng.

Thành tựu đạt được:
Quản lý điều hành, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động khoa Nội, khoa Dinh dưỡng của bệnh viện.
Tham gia giảng dạy tại viện Dinh dưỡng Quốc gia.