Lưu trữ 14. Trần Thị Lụa - HAB
14. Trần Thị Lụa
14. Trần Thị Lụa

Giới thiệu

THS.BS Trần Thị Lụa
Cơ quan công tác: Hội Dinh dưỡng Việt Nam
– Năm 1982 – Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa tại Đại học Y Thái Bình.
– 1994 đến 1996 – Học Thạc sỹ chuyên ngành Dinh dưỡng cộng đồng tại Seameo-Tropmed, Jakarta University Indonesia.
– Là giảng viên tại trường đại học Y Thái Bình đến năm 1999.
– Từ 1999 đến 2014 – Công tác tại Viện Dinh dưỡng trong lĩnh vực Dinh dưỡng cộng đồng và đào tạo dinh dưỡng.
– Từ 2014 đến nay – Nghỉ hưu và là hội viên Hội Dinh dưỡng Việt Nam, tham gia đào tạo với Trung tâm Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng.

Lĩnh vực chuyên môn: Dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng cơ sở, một phần dinh dưỡng lâm sàng.

Thành tựu đạt được:
– ThS. Trần Thị Lụa tham gia giảng dạy cho sinh viên chuyên khoa dinh dưỡng, sinh viên đa khoa, học viên tại chức điều dưỡng, y tế công cộng tại các trường đại học. Hướng dẫn sinh viên tham gia các hội thi tuổi trẻ các trường Đại học Y Dược nghiên cứu khoa học, đào tạo lại cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng trong ngành y tế và cán bộ liên ngành các cấp tỉnh, huyện, xã từ năm 2000 đến 2014.
– Điều phối viên/thư ký một số dự án quốc tế về Xây dựng nguồn nhân lực triển khai có hiệu quả các hoạt động/chương trình dinh dưỡng cho 10 tỉnh thành trong toàn quốc trong 5 năm.
– Điều phối viên Dự án quốc tế về Cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em; Điều phối viên đề tài nhánh cấp nhà nước về “Hiệu quả của bổ sung viên đa vi chất dinh dưỡng đối với cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và phát triển của trẻ nhỏ 2011-2014”.
– Chủ trì và đồng chủ trì một số đề tài cấp cơ sở về dinh dưỡng bà mẹ và trẻ nhỏ.