Lưu trữ 11. Nguyễn Song Tú - HAB
11. Nguyễn Song Tú
11. Nguyễn Song Tú

Giới thiệu

TS.BS. Nguyễn Song Tú
Đơn vị công tác: Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng Hợp
Cơ quan công tác: Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

Quá trình công tác:
– Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội.
– Năm 2006-2008 – Học Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng.
– Năm 2016 – Tốt nghiệp Tiến sĩ Dinh dưỡng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia.
– Từ năm 1998 đến nay – Công tác tại Viện Dinh dưỡng.
– Hiện là trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Viện Dinh dưỡng và Giảng viên thỉnh giảng của Bộ môn Dinh dưỡng – Đại học Y Hà Nội.

Lĩnh vực chuyên môn: Kế hoạch triển khai các dự án can thiệp dinh dưỡng; Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng; Truyền thông dinh dưỡng; Dinh dưỡng khẩn cấp; Can thiệp Dinh dưỡng tại cộng đồng.

Thành tựu đạt được:
– TS. Nguyễn Song Tú tham gia hướng dẫn Thạc sỹ Chuyên ngành Dinh dưỡng, trường Đại học Y Hà Nội.
– Chủ trì và tham gia nhiều nghiên cứu can thiệp cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng; trong 3 năm trở lại đây đã tham gia chỉ đạo, chịu trách nhiệm đầu mối trong tổ chức triển khai đạt kết quả xuất sắc 04 đề tài nghiên cứu.
– Từ năm 2016 – 2019 là tác giả chính và đồng tác giả của 37 bài báo khoa học được đăng tải trong các tạp chí trong nước và quốc tế (22 bài là tác giả chính và 15 bài là đồng tác giả)
– Năm 2016 tham gia hoàn thành biên soạn một cuốn sách; là đồng tác giả trên một poster tham dự Hội nghị Quốc tế tại Cancun Mexico; năm 2017, tham gia hoàn thành ban biên soạn một cuốn sách “Tình hình dinh dưỡng, chiến lược can thiệp 2011 – 2015 và định hướng 2016 – 2020”.
– Tham dự với tư cách là báo cáo viên trong hai hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VI – 2017 về phòng chống các bệnh không lây nhiễm và Hội nghị Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương về sức khỏe sinh sản và giới tính.