Lưu trữ 1. Nguyễn Đỗ Huy - HAB
1. Nguyễn Đỗ Huy
1. Nguyễn Đỗ Huy

Giới thiệu

PGS.TS.BS Nguyễn Đỗ Huy
Đơn vị công tác: Giám đốc Trung tâm đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm
Cơ quan công tác: Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

Quá trình công tác:
– Năm 1989 – Tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội và
– Năm 2001 Cử nhân ngoại ngữ của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
– Năm 1998 – Học Thạc sỹ chuyên ngành Lập kế hoạch dinh dưỡng và thực phẩm tại Đại học Los Banos – Philippines.
– Năm 2005 – Tốt nghiệp Tiến sỹ Dinh dưỡng tiết chế tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
– Từ năm 1996 – Công tác tại Viện Dinh dưỡng trong lĩnh vực Dinh dưỡng và Đào tạo dinh dưỡng.
– Hiện là Giám đốc Trung tâm đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm – Viện Dinh dưỡng và Chủ nhiệm Bộ môn Dinh dưỡng lâm sàng và y học gia đình – Khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Công nghệ bang Queensland, Australia.

PGS.TS. BS Nguyễn Đỗ Huy chủ trì và tham gia giảng dạy cho Cử nhân, Thạc sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa, Bác sỹ nội trú, Tiến sỹ Dinh dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng trong và ngoài ngành y tế trong 25 năm qua.

Lĩnh vực chuyên môn:

Dinh dưỡng cá thể hóa, Dinh dưỡng lâm sàng, Dinh dưỡng tiết chế, Tư vấn Dinh dưỡng, Hoạt động thể lực và dinh dưỡng, các khía cạnh xã hội học trong Dinh dưỡng, Chính sách Dinh dưỡng.

Thành tựu đạt được:

PGS.TS. BS Nguyễn Đỗ Huy chủ trì và tham gia giảng dạy cho Cử nhân, Thạc sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa, Bác sỹ nội trú, Tiến sỹ Dinh dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng trong và ngoài ngành y tế trong 25 năm qua.