Lưu trữ 3. Huỳnh Nam Phương - HAB
3. Huỳnh Nam Phương
3. Huỳnh Nam Phương

Giới thiệu

TS.BS Huỳnh Nam Phương
Đơn vị công tác: Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm

Cơ quan công tác: Viện Dinh dưỡng Quốc gia
– Năm 1996 – Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội và Cử nhân ngoại ngữ của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
– Năm 2003 – Học Thạc sỹ chuyên ngành sức khỏe sinh sản tại London School of Hygiene and Tropical Medicine (University of London), Anh quốc.
– Năm 2012 – Tốt nghiệp Tiến sĩ Dinh dưỡng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia.
– Từ 1997 – Công tác tại Viện Dinh dưỡng trong lĩnh vực dinh dưỡng ứng dụng.
– Từ 2006 Công tác tại Viện Dinh dưỡng trong lĩnh vực đào tạo .
– Hiện là Phó giám đốc Trung tâm đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm – Viện Dinh dưỡng và Giảng viên thỉnh giảng của Bộ môn Dinh dưỡng – Đại học Y Hà Nội, Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Lĩnh vực chuyên môn: Truyền thông dinh dưỡng, Nuôi dưỡng trẻ nhỏ, Quản lý Suy Dinh dưỡng cấp tính, Dinh dưỡng khẩn cấp, Can thiệp dinh dưỡng tại cộng đồng, Liên ngành trong dinh dưỡng, Chính sách dinh dưỡng.

Thành tựu đạt được:
– TS.BS Huỳnh Nam Phương tham gia giảng dạy cho Cử nhân, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa, Bác sĩ nội trú, Tiến sĩ Dinh dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng trong và ngoài ngành y tế trong 15 năm qua.
– Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nâng cao năng lực cho cán bộ dinh dưỡng cộng đồng.
– Chủ trì và tham gia xây dựng nhiều chương trình và tài liệu đào tạo trực tiếp và đào tạo E-learning.
– Chủ trì và tham gia xây dựng nhiều Hướng dẫn kỹ thuật quốc gia (hướng dẫn kỹ thuật quản lý SDD cấp tính ở trẻ em, hướng dẫn triển khai quản lý SDD cấp tính ở trẻ em, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng cho người có HIV, nuôi dưỡng trẻ nhỏ, dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú, dinh dưỡng trong tình huống khẩn cấp, tư vấn dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời)
– TS.BS Phương là thư ký cho Phong trào Mở rộng Dinh dưỡng ở Việt Nam (SUN – Scaling Up Nutrition Movement) và đầu mối hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế hoạt động về dinh dưỡng ở Việt Nam (UNICEF, FAO, World Bank, A&T, Save the Children, FHI 360, World Vision, HKI, Plan, Zero Hunger…).